Het WOW! signaal

Het WOW! signaal

De zoektocht naar leven elders in het universum is in volle gang. Voor een groot deel wordt deze zoektocht bepaald door het ontdekken van planeten waarop eventueel leven mogelijk zal zijn. Dit kan door te zoeken naar planeten die lijken op de aarde, maar ook door het zoeken naar mogelijke signalen die de andere beschavingen uit zouden zenden.

lees meer

Wat is een gammaflits?

Wat is een gammaflits?

Gammaflitsen zijn de allersterkste energiebronnen die we in het heelal kunnen vinden. Als een gammaflits van een nabije ster ons zou raken, zou al het leven op aarde vernietigd worden! Reden genoeg om ze te bestuderen.

lees meer

Rommel in de ruimte (het Kessler syndroom)

Rommel in de ruimte (het Kessler syndroom)

Als mensheid zijn we al een tijdje bezig met het lanceren van satellieten in de ruimte. Op dit moment cirkelen er duizenden rond de aarde, elk met een specifieke functie. De functie van zo’n satelliet kan verschillen tussen onderzoek naar de ozonlaag tot mogelijk maken dat je naar de andere kant van de wereld kunt bellen. Maar functionele satellieten is niet het enige wat er in de ruimte rondzweeft. Af en toe gaat er wel eens een satelliet kapot. Er is ooit een satelliet kapot geschoten met een raket en astronauten laten wel eens een schroevendraaier vallen. Al deze brokstukken blijven ook gewoon rondjes draaien rond de Aarde en kunnen een groot gevaar vormen voor astronauten en satellieten. Hoe gaan we daar mee om?

lees meer

Kernfusie - energie van de toekomst

Kernfusie - energie van de toekomst

De 21e eeuw is een hele belangrijke periode voor de mensheid. We zullen wereldwijd grote veranderingen moeten ondergaan willen we in de 22e eeuw op dezelfde manier kunnen blijven leven. Eén van deze aanpassingen heeft betrekking op energieopwekking; de omslag naar duurzame energie. Energie die niet vervuilt én niet ‘op’ kan raken. Kolen, olie en gas zullen namelijk ergens deze eeuw zo schaars worden dat ze niet meer aan onze energiebehoefte kunnen voorzien. Bovendien zorgt de opwekking van elektriciteit uit deze bronnen voor veel vervuiling in de steden en (deels) voor veranderingen in ons klimaat. Het is dus van groot belang dat we een oplossing vinden voor dit probleem. Een mogelijke oplossing hiervoor is energieopwekking uit kernfusie. Kernfusie biedt een praktisch onuitputbare en schone bron van energie.

lees meer

De herstart van de Large Hadron Collider

De herstart van de Large Hadron Collider

Afgelopen 10 april is de Large Hadron Collider in CERN weer aangezet, na een upgrade van maar liefst twee jaar. Voor de ontdekking van het higgsboson draaide de LHC namelijk maar op halve kracht, dat was genoeg om het higgsdeeltje te kunnen bevestigen of uit te sluiten. Daarna is de deeltjesversneller uitgezet voor een upgrade, zodat hij nu op volle kracht kan draaien. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende tijd?

lees meer